SOFTINO

داشتن حس هدفمندی در ماهیت شغل می تواند موجب افزایش کارآیی، ارزیابی عملکرد و پاداش شما شود. شما می توانید بیشتر از هر چیزی که از زندگی حرفه ای خود انتظار دارید، در بهشت برنامه نویسان بدست آورید. ما یک محیط کار باز را با فرصت هایی برای نوآوری، همکاری، توانمند سازی و فرصت های یادگیری ترویج می کنیم.

پتانسیل خود را در بهشت برنامه نویسان کشف کنید

  • ما در بهشت برنامه نویسان، برای اشتیاق، شجاعت و تفکر ارزش قائلیم.
  • ما در بهشت برنامه نویسان، گروهی متشکل از متفکران و نخبگان هستیم.
  • ما در بهشت برنامه نویسان، افراد شگفت انگیز را به یکدیگر می رسانیم تا چیزهای شگفت انگیز اتفاق بیفتد.
  • به طور مداوم محصولات و شیوه های خود را به روزرسانی می کنیم تا به جامعه کمک کنیم آنچه را که دوست دارند به شیوه های جدید انجام دهند.

فرصت های بزرگ در بهشت برنامه نویسان

دامنه فعالیت های ما بسیار هیجان انگیز است. تقاضای بازار برای داده کاوی به سرعت در حال افزایش است و در بهشت برنامه نویسان، ما متعهد به توسعه راه حل های هوشمند برای ایجاد یک آینده روشن برای اعضای خانواده بهشت برنامه نویسان هستیم.

بهشت برنامه نویسان افراد مستعد در تمامی این زمینه ها را استخدام می کند


استخدام نسل بعدی

ما با تکیه بر تخصص فنی و توانایی کارکنان در مدیریت پروژه های بزرگ، توانسته ایم همکاری های نزدیکی را با سازمان ها، نهادها و شرکت های بزرگ ایجاد کنیم. احساسات و دانش خود را در فرهنگ منحصر به فرد بهشت برنامه نویسان توسعه دهید.


پتانسیل خود را در بهشت برنامه نویسان کشف کنید

شما این فرصت را دارید که با حرفه ای های پیشرو در سطح کشور کار کنید، به اشتراک گذاری تخصص و دیدگاه ها که به شدت تجربه شما را غنی سازی می کند.

یک خانه برای شما


پیدا کردن کار مناسب آسان نیست. شما فارغ التحصیل دانشگاهی هستید یا نیروی کارآزموده؟

شرکت بهشت برنامه نویسان، موتور فرصتی را برای کمک به شما فراهم می کند.

دانشگاه برنامه نویسان


ما در بهشت برنامه نویسان، یک دانشگاه ساخته ایم. اعضای خانواده بهشت برنامه نویسان در این دانشگاه تجربیات شگفت انگیز، مهارت های جدید حرفه ای را از یکدیگر می آموزند.

تعادل مهم است


همه خدماتی که ما ارائه می دهیم نتیجه کار سخت و تعهد اعضای تیم ماست. ما در تلاش ایجاد یک شرکت با بهترین و شایسته ترین افراد هستیم که هر روز توانایی نوآوری دارند و دانش خود را به اشتراک می گذارند.